Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій

      Цей Порядок регулює питання проведення попередньої експертизи дисертації, утворення разової спеціалізованої вченої ради ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН України» (далі – ДУ «ІЕОР НАМНУ») та присудження нею ступеня доктора філософії, а також скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження зазначеного ступеня.

      Цей Порядок розроблений відповідно до  закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів» (зі змінами). (читати далі)

Порядок проведення попередньої експертизи дисертації