Спеціалізовані вчені ради PhD

ДФ6101

ОСТАФІЙЧУК  МАР’ЯН  ВАСИЛЬОВИЧ

«ПРОГНОСТИЧНІ ЧИННИКИ ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНИХ МЕТАСТАЗІВ ПАПІЛЯРНОЇ КАРЦИНОМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ» 

  Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

дисертація з підписом                     висновок про наукову новизну

Cпеціалізована разова вчена рада ДФ6101 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи аспіранта Остафійчука Мар’яна Васильовича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина створена відповідно до рішення  Вченої ради Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» від 27.05.2024 року, протокол №5 (рішення введено в дію Наказом  директора інституту № 39 від 31.05.2024 року)

Голова разової ради д.мед.н., професор, завідувач відділом епідеміології ендокринних захворювань  ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»  КРАВЧЕНКО Віктор Іванович
 

Рецензент: канд.мед.н., старший науковий співробітник, завідувачка відділом загальної ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» ТЕРЕХОВА Галина Миколаївна

Опонент: д.мед.н., професорка, заступник директора з наукової роботи Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України ЮЗВЕНКО Тетяна Юріївна 

Опонент: д.мед.н., професор, завідувач кафедри госпітальної хірургії Запорізького державного медичного університету ЗАВГОРОДНІЙ Сергій Миколайович

Опонент: д.мед.н., професор, завідувач кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України  ШІДЛОВСЬКИЙ Олександр Вікторович

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

Захист дисертації    Остафійчука Мар’яна Васильовича відбудеться  2024 року о 10.00 годині в конференц-залі  Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин   ім. В. П.  Комісаренка Національної академії медичних наук України» за адресою:  м.Київ, вул. Вишгородська 69.

Відгук офіційного опонента  Юзвенко Т.Ю      підпис

 

 

ДФ5360

 Шишкань-Шишова Катерина Олександрівна

«Клініко-лабораторне обґрунтування застосування агоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 залежно від метаболічної активності мікробіому кишківника та морфо-фенотипових особливостей пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу»

 Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

 дисертація з підписом   дисертація   висновок про наукову новизну

Cпеціалізована разова вчена рада ДФ5360 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи аспіранта Шишкань-Шишової Катерини Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина створена відповідно до рішення Вченої ради Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» від 5 квітня 2024 року, протокол № 4 (рішення введено в дію Наказом  директора інституту № 28 від 8 квітня 2024 року)

Голова ради – д.мед.н., старший науковий співробітник, заступник директора інституту з наукової роботи клініки, завідувачка Науково-консультативним відділом амбулаторно-профілактичної допомоги хворим з ендокринними захворюваннями ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» ОРЛЕНКО Валерія Леонідівна;

Рецензент: д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувачка відділом діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» СОКОЛОВА Любов Костянтинівна

Опонент: доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету КОСТИЦЬКА Ірина Олександрівна

Опонент: д.мед.н., професорка, заступник директора з наукової роботи Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України ЮЗВЕНКО Тетяна Юріївна 

Опонент: д.мед.н., доцент кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МИХАЛЬЧИШИН Галина Петрівна

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

    Захист дисертації Шишкань-Шишової К. О.  відбудеться 24 травня 2024 року о 10.00 годині в конференц-залі  Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин   ім. В. П.  Комісаренка Національної академії медичних наук України» за адресою:  м.Київ, вул. Вишгородська 69.

Відгук офіційного рецензента Соколової Л.К.            підпис

Відгук офіційного опонента Костіцької  І. О.            підпис

Відгук офіційного опонента Михальчишин Г.П.        підпис

Відгук офіційного опонента  Юзвенко Т.Ю.               підпис

Відеозапис захисту 

Рішення разової ради _5360

ДФ2920

    ПРИБИЛА Ольга Володимирівна
«Особливості показників обміну сечової кислоти при фармакологічній селективній блокаді натрій-глюкозного транспортеру 2 типу у хворих на цукровий діабет 2 типу в залежності від гормонально-метаболічних фенотипів» 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
дисертація           Висновок про наукову новизну   
 

    Cпеціалізована разова вчена рада ДФ2920 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи аспіранта ПРИБИЛА Ольга на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.створена відповідно до рішення  Вченої ради Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» від 27 жовтня 2023 року, протокол № 6 (рішення введено в дію Наказом  директора інституту № 89 від 31 жовтня 2023 року)

    Голова ради: Орленко Валерія Леонидівна, доктор медичних наук, завідувач науково-консультативним відділом амбулаторно-профілактичної допомоги хворим з ендокринною патологією Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

   Рецензент: Соколова Любов Костянтинівна – д-р мед. наук, завідувач відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

    Опонент: Власенко Марина Володимирівна – д-р мед. наук, проф., Завідувач кафедри ендокринології Вінницькиого національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 

    Опонент: Комісаренко Юлія Ігорівна – д-р мед. наук, професор, завідуюча кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

    Опонент: Юзвенко Тетяна Юріївна – д-р мед. наук, заступник директора з наукових питань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров'я України

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

   Захист дисертації Прибили О.В.  відбудеться 22 грудня 2023 року о 10.00 годині в конференц-залі  Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин   ім. В. П.  Комісаренка Національної академії медичних наук України» за адресою:  м.Київ, вул. Вишгородська 69.

Відгук офіційного опонента Комісаренко Ю.І.    підпис

Відгук офіційного опонента Юзвенко Т.Ю.         підпис

Пряма трансляція захисту завершена

Відеозапис захисту

Рішення разової ради 2920

ДФ2872 

    КВАЧЕНЮК Дмитро Андрійович

"Соматотропна недостатність: вплив вітаміну D на систему гормон росту/ростові фактори у дітей та підлітків"

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

дисертація    Висновок про наукову новизну 

Cпеціалізована разова вчена рада ДФ 2872 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи аспіранта Дмитра КВАЧЕНЮКА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.створена відповідно до рішення  Вченої ради Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» від 27 жовтня 2023 року, протокол № 6 (рішення введено в дію Наказом  директора інституту № 88 від 30 жовтня 2023 року).

   Голова ради: Соколова Любов Костянтинівна – д-р мед. наук, завідувач відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

   Рецензент: Булдигіна Юлія Валеріївна– д-р мед. наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

      Опонент: Гончарова Ольга Аркадіївна  - д-р мед. наук, професор, Харківський національний медичний університет

    Опонент: Марушко Юрій Володимирович – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

   Опонент: Урбанович Аліна Мечиславівна– д-р мед. наук, професор, завідувач ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

Захист дисертації Кваченюка Д.А.  відбудеться 21 грудня 2023 року о 10.00 годині в конференц-залі  Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин   ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» за адресою:  м.Київ, вул. Вишгородська 69

Відгук офіційного опонента Урбанович А.М.

Відгук офіційного опонента  Гончарової О.А.

Відгук офіційного опонента Марушко Ю.В.   підпис

Відгук офіційного рецензента Булдигіної Ю.В. 

Пряма трансляція захисту завершена

Відеозапис захисту  

Рішення разової ради 2872