Спеціалізовані вчені ради PhD

 ДФ2920

    ПРИБИЛА Ольга Володимирівна
«Особливості показників обміну сечової кислоти при фармакологічній селективній блокаді натрій-глюкозного транспортеру 2 типу у хворих на цукровий діабет 2 типу в залежності від гормонально-метаболічних фенотипів» 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
дисертація           Висновок про наукову новизну   
 

    Cпеціалізована разова вчена рада ДФ2920 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи аспіранта ПРИБИЛА Ольга на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.створена відповідно до рішення  Вченої ради Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» від 27 жовтня 2023 року, протокол № 6 (рішення введено в дію Наказом  директора інституту № 89 від 31 жовтня 2023 року)

    Голова ради: Орленко Валерія Леонидівна, доктор медичних наук, завідувач науково-консультативним відділом амбулаторно-профілактичної допомоги хворим з ендокринною патологією Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

   Рецензент: Соколова Любов Костянтинівна – д-р мед. наук, завідувач відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

       Опонент: Власенко М.В.

       Опонент: Комісеренко Ю.І.  .

       Опонент: Юзвенко Т.Ю.  

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

   Захист дисертації Прибили О.В.  відбудеться 22 грудня 2023 року о 10.00 годині в конференц-залі  Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин   ім. В. П.  Комісаренка Національної академії медичних наук України» за адресою:  м.Київ, вул. Вишгородська 69.

Відгук офіційного опонента Комісаренко Ю.І.    підпис

Відгук офіційного опонента Юзвенко Т.Ю.         підпис

 

ДФ2872 

    КВАЧЕНЮК Дмитро Андрійович

"Соматотропна недостатність: вплив вітаміну D на систему гормон росту/ростові фактори у дітей та підлітків"

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

дисертація    Висновок про наукову новизну 

Cпеціалізована разова вчена рада ДФ 2872 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи аспіранта Дмитра КВАЧЕНЮКА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.створена відповідно до рішення  Вченої ради Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» від 27 жовтня 2023 року, протокол № 6 (рішення введено в дію Наказом  директора інституту № 88 від 30 жовтня 2023 року).

   Голова ради: Соколова Любов Костянтинівна – д-р мед. наук, завідувач відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

   Рецензент: Булдигіна Юлія Валеріївна– д-р мед. наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

      Опонент: Гончарова Ольга Аркадіївна  - д-р мед. наук, професор, Харківський національний медичний університет

    Опонент: Марушко Юрій Володимирович – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

   Опонент: Урбанович Аліна Мечиславівна– д-р мед. наук, професор, завідувач ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

Захист дисертації Кваченюка Д.А.  відбудеться 21 грудня 2023 року о 10.00 годині в конференц-залі  Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин   ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» за адресою:  м.Київ, вул. Вишгородська 69

Відгук офіційного опонента Урбанович А.М.

Відгук офіційного опонента  Гончарової О.А.

Відгук офіційного опонента Марушко Ю.В.   підпис

Відгук офіційного рецензента Булдигіної Ю.В.