Відділ вікової ендокринології та клінічної фармакології

 

 

 

Керівник - Корпачев Вадим Валерійович, доктор мед. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

   Відділ засновано у 1994 році на базі лабораторії експериментальної фармакотерапії, якою з 1965 р. керував канд. мед. наук Шевченко О.В., а з 1988 р. очолив Корпачев В.В. До складу відділу входить лабораторія експериментальної фармакотерапії та відділення клінічної фармакології ендокринних захворювань. Основні напрямки наукової роботи; оцінка інсулінорезистентності з метою оптимізації фармакотерапії цукрового діабету; вивчення взаємозв'язку між інсулінорезистентністю та андрогенним забезпеченням організму; дослідження ефективності комбінованої терапії інсуліносенсіверами, метформіном та похідними сульфосечовини; вивчення змін концентрації секс-гормон-зв'язуючого глобуліна в залежності від фармакологічного впливу на чутливість до інсуліну; вивчення взаємозв'язку між інсулінорезис тентністю та вмістом антифосфоліпїдних антитіл; вивчення особливостей контрінсулінових  чинників сироватки крові; проведення доклінічних та клінічних випробувань сучасних лікарських засобів; розробка набору для імуноферментного визначення антитіл до інсуліну у сироватці крові людей.

Комплексне лікування хворих на цукровий діабет проводиться сучасними протидіабетичними, гіполіпідемічними, антигіпертензивними та іншими препаратами з використанням методики базисисно-болюсної терапії; інсулінорезистетність оцінюється за показниками НОМА-IR, FIRI, QUICKІ та індексу Рейнауда, а також за допомогою внутрішньовенних глюкозо-інсулінових навантажувальних проб; у хворих проводиться добовий моніторинг глікемії та артеріального тиску.