Робочі програми (силабуси) навчальних дисциплін аспірантури

 

 - Нормативні навчальні дисципліни

OK7_Програма ендокринологія

Асистентська педагогічна практика

 - Вибіркові навчальні дисципліни