Лабораторія гормональної регуляції кровотворення

Керівник — Зак Костянтин Петрович, доктор мед. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України.

Лабораторія гормональної регуляції кровотворення створена у квітні 1965 року.

Головні наукові напрями лабораторії — вивчення ролі гормонів та цитокінів в регуляції кровотворної та імунної систем.

Вперше в Україні були запроваджені новітні методи трансмісійної та скануючої електронної мікроскопії, а та кож ультраструктурної цитохімії клітин крові (посібник «Цитохимия и злектроннаямикроскопияклеток крови и кроветворныхорганов»). У співдружності з Інститутом проблем онкології НАН України (акад. НАНУ З. А. Бутенко) та Інститутом біохімії НАН України (акад. НАНУ С. В. Комісаренко) першими у колишньому СРСР почали вивчати ультраструктуру та функції стовбурових клітин. В лабораторії розроблене вчення про нову природну систему імунітету — природні клітини-кілери та її значення при ендокринних захворюваннях (монографія «Большиегранулосодержащиелимфоциты в патологии»). Вперше було запроваджено метод проточної цитометрії лімфоцитів у поєднанні з ультраструктурним їх аналізом та визначенням рівня різних цитокінів у крові (монографія «Иммунитет у детей, больныхсахарнымдиабетом 1 типа»). Вперше в Україні для діагностики предіабету використовуються антитіла до острівців Лангерганса (GADA, 1А-2А, ІАА). Лікувальна дія цитокінів при онкозахворюваннях була узагальнена в монографії «Цитокины. Биологические и противоопухолевыесвойства», яка була відзначена премією ім. акад. О. О. Богомольця.

Після аварії на ЧАЕС завдяки електронно-мікроскопічним дослідженням крові ліквідаторів аварії були виявлені характерні порушення ультраструктури лімфоцитів та їх зв’язок зі змінами геному (монографія «Радиация и иммунитетчеловека», що була удостоєна премії ім. акад. В. П. Комісаренка.

За час існування лабораторії опубліковано майже 350 наукових робіт, в тому числі 7 монографій, одержано 5 патентів. Підготовлено 4 доктори мед. наук та 10 кандидатів мед. наук.