Керівництво

Згідно зі структурою інституту ендокринології та обміну речовин керівництво складається з адміністрації інституту (директор, заступник директора з наукової роботи, головний лікар, заступник головного лікаря, вчений секретар, заступник директора з економічних питань, заступник директора із загальних питань, головний бухгалтер, начальник штабу ЦО) та апарату управління (бухгалтерія, планово-економічний відділ, відділ кадрів, канцелярія). Та керівників відділів.

М.Д. Тронько

директор інституту, д.мед.н., професор, член-кор. НАН, академік НАМН, віце-президент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

О.І. Ковзун

заступник директора інституту з наукової роботи, д.б.н.

А.М. Кваченюк

заступник директора інституту з наукової роботи клініки, д.мед.н.

Н.В. Сологуб

учений секретар інституту, к.мед.н.

Л.О. Тишкевич

заступник директора інституту з загальних питань

В.П. Терещенко

к.мед.н., Заслужений лікар України

О.В. Фурманова

головний лікар клініки

Л.І. Рибальченко

головний бухгалтер інституту

В.Л.Орленко

зав. поліклінікою, д.мед.н.