Керівництво

Згідно зі структурою Інституту ендокринології та обміну речовин  ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України керівництво складається з адміністрації інституту (директор, заступник директора з наукової роботи, заступник директора з наукової роботи клініки, головний лікар, заступник головного лікаря, вчений секретар, заступник директора з економічних питань, заступник директора із загальних питань, головний бухгалтер, начальник штабу ЦО) та апарату управління (бухгалтерія, планово-економічний відділ, відділ кадрів, канцелярія) та керівників відділів.

М.Д. Тронько

директор інституту, д.мед.н., професор, член-кор. НАН, академік НАМН, віце-президент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

О.І. Ковзун

заступник директора інституту з наукової роботи, д.б.н., проф., член-кор. НАМН України

В.Л. Орленко

заступник директора інституту з наукової роботи клініки, д.мед.н.

О.В. Фурманова

головний лікар клініки

Л.І. Рибальченко

головний бухгалтер інституту

Н.В. Сологуб

учений секретар інституту, к.мед.н.

Н.Я.Кобринська

зав. поліклінікою, к.мед.н.

О.О. Радченко

заступник директора інституту з загальних питань