Документи для обговорення

Положення про аспірантуру

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 2023 (проєкт)

Положення про організацію освітнього процесу (проєкт)  

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (проєкт)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу  (проєкт)

Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук  (проєкт)

Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти  (проєкт)

Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії (Ph.D)  (проєкт)

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  (проєкт)

Положення про педагогічну практику (практикум) аспірантів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (проєкт)

Положення про гаранта освітньої програми  (проєкт)

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти

Порядок перевiрки текстових документів на плагiат.  

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії - 2023 (проєкт)

Пропозиції приймаються до 1 вересня 2023 року на endocrinology.kiev@gmail.com