Освітньо-наукова програма

ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Освітньо-наукова програма

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА за науковою спеціальністю «ЕНДОКРИНОЛОГІЯ» 

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (Форма навчання очна)