Положення


 

 ПОЛОЖЕННЯ

про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

1. Загальні положення

1.1. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку (надалі – БПР) на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини визначає основні засади здійснення БПР медичних працівників, до яких належать: лікарі, стоматологи, фармацевти, медичні сестри, медичні психологи, спеціалісти фізичної реабілітації та інші спеціалісти з освітою в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», на заходах, що організовуються і проводяться громадською організацією «Українська Асоціація Клінічних Ендокринологів» (далі – УАКЕ). 

1.2. Метою проведення БПР спеціаліста охорони здоров’я є всебічний розвиток та фахова підготовка фахівця, розвиток його професійної майстерності, формування цінностей і компетентностей, необхідних для успішної самореалізації, підвищення освітнього рівня задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

читати далі

ПОЛОЖЕННЯ

про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я

1. Загальні положення

1.1 Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я під час проведення громадською організацією «Українська Асоціація Клінічних Ендокринологів» (надалі – УАКЕ) заходів безперервного професійного розвитку (надалі – БПР) визначає основні засади здійснення оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони, до яких належать: лікарі, стоматологи, фармацевти, медичні сестри, медичні психологи, спеціалісти фізичної реабілітації та інші спеціалісти з освітою в галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

(читати далі)