Лабораторія морфології ендокринної системи

Керівник — Богданова Тетяна Іванівна, доктор біол. наук, професор.

 

При організації інституту однією з перших було створено лабораторію морфології і гістохімії, якою керував доктор мед. наук, проф. Гордієнко В.М. З 1981 року лабораторіяочолювалася доктором мед. наук Зурнаджи Ю.М. З 1992 року вона існує як лабораторія морфології ендокринної системи під керівництвом доктора біол. наук, проф. Богданової Т.І.

Основним напрямком наукової роботи лабораторії протягом всього існування є дослідження морфо-функціональних порушень у різних залозах ендокринної системи за умов спрямованих експериментальних впливів.

В лабораторії використовується широкий спектр сучасних морфологічних методів (гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні, морфометричні), за допомогою яких були отримані численні пріоритетні результати щодо впливу хлодитану, адреналектомії, стресу, спрямованих порушень водно-сольового обміну на гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову систему; з’ясування субмікроскопічних ознак формування ангіопатій і нефропатій при цукровому діабеті, електронномікроскопічних особливостей гормональноактивних пухлин кори надниркових залоз.

Протягом всіх післячорнобильських років головна увага лабораторії спрямована на детальні морфологічні та імуногістохімічні дослідження злоякісних і доброякісних пухлин щитовид залози у дітей і підлітків України, опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вперше були отримані дані щодо динаміки захворюваності на рак щитовидної залози в означених вікових групах, як в Україні в цілому, так і в найбільш забруднених радіонуклідами йоду регіонах; визначені морфологічні критерії (гістологічні, імуногістохімічні, електронномікроскопічні), що розкривають характер біологічної поведінки злоякісних пухлин; встановлені морфологічні особливості папілярних карцином щитовидної залози у вказаних вікових групах при розвитку віддалених метастазів до легенів. Лабораторія бере участь у виконанні міжнародних наукових проектів з ЄС, США, Японією, Німеччиною, які спрямовані на проведення епідеміологічних, морфологічних і молекулярно-біологічних досліджень після чорнобильських злоякісних пухлин щитовидної залози.

Співробітниками лабораторії опубліковано 5 монографій, атлас з патології щитовидної залози у дітей, 3 колективні монографії, 3 наукових звіти у вигляді монографій, понад 600 наукових праць. За роки існуванняінституту в лабораторіївиконані3докторські і 11 кандидатськихдисертацій.