Вступ до аспірантури

Вступна кампанія 2022

Положення про приймальну комісію

   
Вступна кампанія 2023
 
 
 
 
Розрахунок вартості навчання в аспірантурі (на умовах контракту) здійснюється щороку планово-економічним відділом ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України» на базі економічно - обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Складовими вартості витрат є:
-    витрати на оплату праці працівників;
-    нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;
-    безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій (комунальні послуги, витрати на користуванням інтернетом);
-    індексація заробітної плати, інші витрати відповідно чинного законодавства.
Вартість надання освітньої послуги визначається на підставі відповідного кошторису, що обчислюється з урахуваннями видатків інституту, за винятком тих , що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету або інших джерел фінансування та затверджується директором.
Вартість підготовки аспірантів на умовах контракту в 2023 р. на весь термін навчання в аспірантурі  становить 117 200,00 грн. (сто сімнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.).
Оплата за надану послугу вноситься у безготівковій формі на рахунок інституту.