Вступ до аспірантури

Вступна кампанія 2022

Положення про приймальну комісію

   
Вступна кампанія 2023
 
 
Вступна кампанія 2024
 
Оголошення
 
Відповідно до  Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024  році вступники до аспірантури 2024 повинні надати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) за 2023 або 2024 рік для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії. Вступники, які мають чинні міжнародні сертифікати з іноземної мови (з англійської: TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge English Language Assessment; німецької: TestDaF, французької: DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови.Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії та магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Оцінка за тест з іноземної мови повинна бути щонайменше 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності - щонайменше 100 балів.
Комп’ютерне тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти — тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Детальніше про ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ЄВІ) за посиланням 
 
Наказ про склад комісії
 
 
 
Розрахунок вартості навчання в аспірантурі (на умовах контракту) здійснюється щороку планово-економічним відділом ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України» на базі економічно - обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Складовими вартості витрат є:
-    витрати на оплату праці працівників;
-    нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;
-    безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій (комунальні послуги, витрати на користуванням інтернетом);
-    індексація заробітної плати, інші витрати відповідно чинного законодавства.
Вартість надання освітньої послуги визначається на підставі відповідного кошторису, що обчислюється з урахуваннями видатків інституту, за винятком тих , що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету або інших джерел фінансування та затверджується директором.
Вартість підготовки аспірантів на умовах контракту в 2023 р. на весь термін навчання в аспірантурі  становить 117 200,00 грн. (сто сімнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.).
Оплата за надану послугу вноситься у безготівковій формі на рахунок інституту.