Бібліотека

Бібліотека ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» була заснована у 1965 році як науково-медична бібліотека Київського НДІ ендокринології.

 

Робота бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення комплексних цільових науково-дослідних розробок Інституту, максимальне задовільнення запитів читачів — наукових працівників та лікарів і підпорядкована головним напрямкам наукової діяльності Інституту: це вивчення біосинтезу, обміну та рецепції гормонів в нормі та при різних видах патології; вивчення механізму дії гормонів на обмін речовин і розвиток організму; розробка нових засобів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих на цукровий діабет, захворювання щитовидної, надниркових залоз, гіпоталамо-гіпофізарної системи. Бібліотека сприяє (інформуванням, перекладами) виконанню міжнародних проектів Інституту, серед яких Українсько-Американський проект з вивчення впливу радіації на щитовидну залозу, а також комплексної державної програми «Цукровий діабет» та Державної програми профілактики йодної недостатності у населення.

У бібліотеці існує компактна тематична картотека з ендокринології, яка побудована за принципом: загальні питання ендокринології, окремі ендокринні залози з підрозділами «фізіологія (гормони)» та «захворювання залоз». Створені додаткові картотеки (як доповнення до алфавітного каталогу), які більш детально розкривають фонди бібліотеки і зручні у користуванні для читачів, картотека авторефератів дисертацій, методичних та інформаційних листів, вітчизняної та зарубіжної періодики та книг, картотека праць наукових співробітників інституту.

Бібліотека одержує необхідну українську (30 назв) та російську (10 назв) періодику, серед яких: «Вестник офтальмологии», «Диабет. Образ жизни», «Иммунология», «Клиническая и экспериментальная тиреоидология», «Клиническая эндокринология», «Медицинская радиология и радиационная безопасность», «Oжирение и метаболизм», «Проблемы эндокринологии», «Сахарный диабет», «Терапевтический архив» та інші.