Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності

 Порядок перевірки текстових документів (рукописів дисертацій та авторефератів, звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, навчальної літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання) на наявність академічного плагіату.

Договір про співпрацю товариством "Антіплагіат" про використання інформаційної онлайн-системи "Unicheck"

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ: Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII)  

Контингентздобувачів освіти ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. КомісаренкаНАМН України» включає виключно повнолітніх осіб. 

- Кодекс академічної доброчесності

-Етичний кодекс

- Порядок перевірки текстових документів на плагіат

Положення про врегулювання конфліктів у Державній установі «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем наукового ступеня