Оголошення про захист

Захист відбудеться  14  березня 2023 року

 БУЛДИГІНА Юлія Валеріївна

«Хвороба Грейвса: патогенетичні аспекти, клініко-морфологічні та імунні чинники, оптимізація алгоритмів персоналізованого лікування»

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

автореферат                      дисертація 
 
 
 
Пряма трансляція захисту завершена

 

Захист відбудеться 17 грудня 2021 року

Черська Марія Сергіївна

"Кардіоцеребральні  порушення  у  хворих  на  цукровий діабет з церебральним атеросклерозом: особливості взаємозв’язків, чинники прогресування, діагностика та шляхи корекції"

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

автореферат      дисертація   відгук офіційного опонента

                                                     відгук офіційного опонента

                                                      відгук офіційного опонента

Захист відбудеться 24 вересня 2021 року

ВАЦЕБА Тамара Сергіївна

«Епідеміологія онкологічних захворювань в пацієнтів з цукровим діабетом та вплив цукрознижуючих препаратів на маркери онкогенезу»

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

автореферат         дисертація        відгук офіційного опонента

                                                        відгук офіційного опонента

                                                        відгук офіційного опонента

Захист відбудеться 15 грудня 2020 року

Зелінська Ганна Володимирівна

«Цитологічні аспекти радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози та алгоритм їх передопераційного прогнозування»

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

автореферат дисертація   відгуки офіційних опонентів

                                            відгук офіційного опонента

Захист відбудеться 24 листопада 2020 року

Орленко Валерія Леонідівна

«Діабетасоційовані остеоартрити: патогенез, клініка, діагностика, лікування»

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

автореферат  дисертація  відгуки офіційних опонентів

                                           відгук офіційного опонента

Захист відбудеться 24 листопада 2020 року

Музь Наталія Миколаївна

«Клініко-гормональні особливості перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку у дітей препубертатного віку та оптимальні шляхи її корекції»

автореферат  дисертація  відгуки офіційних опонентів

               

Захист відбудеться 23 грудня 2019 року

Гуда Богдан Богданович

«Високодиференційований рак щитоподібної залози: молекулярно-біологічні та клінічні аспекти, оптимізація хірургічного лікування та післяопераційної реабілітації пацієнтів»

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

автореферат  дисертація  відгуки офіційних опонентів

                                                  відгук офіційного опонента

Захист відбудеться 10 грудня 2019 року

Ніжинська-Астапенко Зоріна Петрівна

«Порушення газового складу крові при діабетичному кетоацидозі та шляхи їх корекції»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат   дисертація  відгуки офіційних опонентів

Захист відбудеться 5 листопада 2019 року

Лучицький Віталій Євгенович

«Патогенез і лікування еректильної дисфункції в чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу»

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

автореферат   дисертація  відгуки офіційних опонентів

Захист відбудеться 8 жовтня 2019 року

 Спринчук Наталя Андріївна

 «Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та лікування (довготривале спостереження)»

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

автореферат   дисертація відгуки офіційних опонентів

Захист відбудеться 11 грудня 2018 року

Кушнарьова Наталія Миколаївна

«Особливості порушення спектру жирних кислот сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різними типами ізольованої дисліпідемії та методи їх корекції»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат   дисертація  відгук офіційного опонента

                                                     відгук офіційного опонента

Калініченко Олена Вікторівна

«Лізосомальні, мітохондріальні та постмітохондріальні етапи регуляції та реалізації апоптозу в диференційованих карциномах щитоподібної залози»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

автореферат  дисертація   відгук офіційного опонента

                                                  відгук офіційного опонента

Захист відбудеться 22 травня 2018 року

Лукашеня  Оксана Сергіївна

«Участь  системи  генерації  оксиду  азоту, протеїнкіназних  систем  та  ядерних  транскрипційних  факторів  в регуляції функції кори надниркових залоз»

 
Захист відбудеться 22 травня 2018 року
 
Кіприч Тетяна Валеріївна
 

«Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній  системі  за  умов  цукрового  діабету  2  типу  на  тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження)»

автореферат дисертація  відгуки офіційних опонентів

Захист відбудеться 6 березня 2018 року

Марунчин Наталія Андріївна

«Оцінка ефективності застосування аморфного нанорозмірного кремнезему у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Ткачова Тетяна Олександрівна

"Клінічні особливості перебігу та фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на соматотропну недостатність з маніфестацією в дитинстві"

 

Захист відбудеться 7 листопада 2017 року

Дунаєва Інна Павлівна

«Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

                                                         відгук офіційного опонента
 
Захист відбудеться 7 листопада 2017 року
 
Фалюш Оксана Анатоліївна
 
«Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози»
 
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 
 

Захист відбудеться 7 листопада 2017 року

Шляхтич Сергій Леонович

"Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання"

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат  дисертація   відгуки офіційних опонентів

 

Захист відбудеться 15 листопада 2016

Галузинська Ольга Ігорівна

"Клінічна та лабораторна характеристика гормонально-неактивних новоутворень надниркових залоз і застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії для їх діагностики та лікування"

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

автореферат  дисертація   відгуки офіційних опонентів

Звягіна Тетяна Сергіївна

«Експериментальне обгрунтування ефективності застосування комбінованого таурин-вмісного препарату для профілактики та лікування метаболічного синдрому та діабетичної нефропатії»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

автореферат  дисертація   відгуки офіційних опонентів

Пахомова Вікторія Геннадіївна

"Вміст мікроелементів при різних формах затримки росту та шляхи корекції виявлених порушень"

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат  дисертація   відгуки офіційних опонентів

12.04.2016

Таращенко Юрій Миколайович

«Доброякісні вузлові утворення щитоподібної залози: довгострокове спостереження, аналіз лікування, рецидивів та ускладнень»

 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

 автореферат   дисертація   відгуки офіційних опонентів

Янчій Іван Романович

«Клініко-морфологічні характеристики та результати лікування високодиференційованих карцином щитоподібної залози після виконання органозберігаючих операцій»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат  дисертація  відгуки офіційних опонентів

 31.05.2016 

Міщенко Тетяна Володимирівна

«Хронобіологічні аспекти розвитку метаболічного синдрому при гіпопінеалізмі (експериментальне дослідження)»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 автореферат  дисертація  відгуки офіційних опонентів

Вацеба Тамара Сергіївна

 «Корекція інсулінорезистентності у хворих з первинним гіпотиреозом в умовах йодної недостатності»

 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат    дисертація    відгуки офіційних опонентів