Оголошення про захист

Захист відбудеться 7 листопада 2017 року

Дунаєва Інна Павлівна

«Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

                                                         відгук офіційного опонента
 
Захист відбудеться 7 листопада 2017 року
 
Фалюш Оксана Анатоліївна
 
«Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози»
 
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 
 

Захист відбудеться 7 листопада 2017 року

Шляхтич Сергій Леонович

"Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання"

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат   дисертація   відгуки офіційних опонентів

 

Захист відбудеться 15 листопада 2016

Галузинська Ольга Ігорівна

"Клінічна та лабораторна характеристика гормонально-неактивних новоутворень надниркових залоз і застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії для їх діагностики та лікування"

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

автореферат   дисертація   відгуки офіційних опонентів

Звягіна Тетяна Сергіївна

«Експериментальне обгрунтування ефективності застосування комбінованого таурин-вмісного препарату для профілактики та лікування метаболічного синдрому та діабетичної нефропатії»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

автореферат   дисертація   відгуки офіційних опонентів

Пахомова Вікторія Геннадіївна

"Вміст мікроелементів при різних формах затримки росту та шляхи корекції виявлених порушень"

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат   дисертація   відгуки офіційних опонентів

12.04.2016

Таращенко Юрій Миколайович

«Доброякісні вузлові утворення щитоподібної залози: довгострокове спостереження, аналіз лікування, рецидивів та ускладнень»

 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

 автореферат    дисертація    відгуки офіційних опонентів

Янчій Іван Романович

«Клініко-морфологічні характеристики та результати лікування високодиференційованих карцином щитоподібної залози після виконання органозберігаючих операцій»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат    дисертація    відгуки офіційних опонентів

 31.05.2016 

Міщенко Тетяна Володимирівна

«Хронобіологічні аспекти розвитку метаболічного синдрому при гіпопінеалізмі (експериментальне дослідження)»

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

 автореферат    дисертація    відгуки офіційних опонентів

Вацеба Тамара Сергіївна

 «Корекція інсулінорезистентності у хворих з первинним гіпотиреозом в умовах йодної недостатності»

 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

автореферат    дисертація    відгуки офіційних опонентів