Склад спеціалізованої вченої ради


Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.558.01. Профіль ради: 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки)   Spetsrada

Договір про співпрацю товариством "Антіплагіат" про використання інформаційної системи "Unicheck"

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#n10

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

https://ips.ligazakon.net/document/RE37364?an=15