План проведення наукових конференцій у 2021 році

11 січня

«Вивчити роль NO-синтазної системи у механізмах трансформації та апоптозу клітин щитоподібної залози за її патології». Доповідач д.б.н. Мишуніна Т.М.

27 січня

«Експериментальне дослідження нейроендокринних та поведінкових ефектів, зумовлених пренатальною дією нейротропних препаратів та стресогенних чинників». Доповідач д.м.н., проф., акад. Резніков О.Г.

 2 лютого

«Вивчити деякі аспекти патогенезу хронічних ускладнень цукрового діабету та розробити алгоритм їх ранньої діагностики та лікування». Доповідач д.м.н. Соколова Л.К.

 29 лютого

«Вивчити особливості гормонального і мікроелементного станів, ліпідного та вуглеводного обмінів при гіпоталамо-гіпофізарній дисфункції в дитячому та підлітковому віці, розробити оптимальні алгоритми їх ранньої діагностики, профілактики та лікування виявлених порушень». Доповідач д.м.н., проф. Большова О.В.

 17 березня

«Дослідження поширеності цукрового діабету другого типу, гендерних, вікових, соціальних та генетичних факторів ризику його розвитку в різних регіонах України». Доповідач д.м.н Халангот М.Д.

 21 квітня

«30 років після Чорнобильської катастрофи: проблеми тиреоїдної патології». Доповідач д.м.н., проф., академік Тронько М.Д.

 25 квітня

«Динаміка захворюваності на рак щитовидної залози та інвазійних властивостей папілярних карцином із збільшенням часу, що минув після Чорнобильської катастрофи». Доповідач д.б.н., проф. Богданова Т.І.

 19 травня

«Дослідити ефект радіойоду на гематологічні та імунологічні показники хворих на диференційований рак щитовидної залози з метастатичними ураженнями легенів». Доповідач к.б.н. Замотаєва Г.А.

 15 червня

«Вивчити стан репродуктивної функції у чоловіків, хворих на рак щитовидної залози в різні терміни після тиреоїдектомії та радіойодотерапії». Доповідач д.м.н., проф. Лучицький Є.В.

 22 вересня

«Дослідити гормонально-метаболічні показники у хворих на цукровий діабет 2 типу в залежності від фенотипічних особливостей». Доповідач д.м.н., проф. Корпачев В.В.

 20 жовтня

«Профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет». Доповідач д.м.н. Соколова Л.К.

 18 листопада

«Органозберігаючі операції при диференційованих карциномах щитовидної залози». Доповідач н.с. Янчій І.Р.

 23 листопада

«Рецидиви доброякісного вузлоутворення в щитовидній залозі: причини, профілактика, лікування». Доповідач н.с. Таращенко Ю.М.

 6 грудня

«Післяопераційна тактика ведення хворих на високо диференційований рак щитовидної залози з використанням тирогену». Доповідач лікар Зінич П.П.