План роботи Вченої ради інституту в 2021 році

Січень

1. Обговорення та затвердження звіту інституту про наукову та клінічну діяльність у 2019 р. Доповідачі:Ковзун О.І., Демченко М.П., Терещенко В.П., Гирявенко О.Я.

2. Про стан фінансування інституту у першому кварталі 2019 року. Доповідачі: Тронько М.Д., Рибальченко Л.І.

3. Обговорення та затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2020 р. Доповідач: Ковзун О.І.

4. Обговорення та затвердження етапів НДР на 2020 рік. Доповідачі: Керівники НДР

5. Обговорення та затвердження плану наукових конференцій на 2020рік.  Ковзун Доповідач: О.І.

 Лютий

1. Обговорення та затвердження нової структури установи і штатного розпису відповідно до напрямів наукової діяльності інституту. Доповідач: Тронько М.Д.

2. Звіт головного бухгалтера інституту про використання бюджетних коштів по статтях кошторису на виконання НДР у 2019 році. Доповідач: Рибальченко Л.І

3. Обговорення та затвердження змісту журналу «Ендокринологія» №1 за 2020 р. Доповідач: Гирявенко О.Я.

 Березень

1. Інформація про звіт перед Президією НАМН про наукову та клінічну діяльність інституту у 2019 році. Доповідач: Тронько М.Д.

3. Обговорення та затвердження проектів фундаментальних і прикладних НДР, виконання яких планується з 2020 р. Доповідачі: Наукові керівники проектів НДР

4. Інформація про підготовку та проведення акредитації наукових і клінічних  лабораторій інституту. Доповідач: Ковзун О.І.

5. Обговорення та затвердження плану впровадження результатів НДР на 2020 р. Доповідач: Гирявенко О.Я.

 Квітень

1. Інформація про стан виконання докторських та кандидатських дисертацій здобувачами зі строком завершення у 2020 році. Доповідач: Ковзун О.І.

3. Обговорення та затвердження плану роботи Ради молодих учених інституту на 2020 р. Доповідач: Пушкарьов В.В.

4. Аналіз роботи клініки інституту у 2019 р. та перспективи на 2020 рік. Доповідачі: Кваченюк А.М.

5. Інформація про надання ендокринологічної допомоги населенню 9 закріплених за інститутом регіонів України. Доповідач: Кваченюк А.М.

6. Обговорення та затвердження змісту журналу «Ендокринологія» №2 за 2020 р. Доповідач: Гирявенко О.Я.

 Травень

1. Затвердження плану роботи та складу контрольних проблемних комісій з перевірки виконання НДР за перше півріччя 2020 року. Доповідач: Ковзун О.І.

2. Обговорення та затвердження проектів прикладних НДР, виконання яких планується з 2020 року. Доповідачі: Наукові керівники проектів НДР

3. Про результати наукової співпраці з науковими установами НАН і НАМН України. Доповідач:  Ковзун О.І.


 Червень

1. Звіти голів контрольних проблемних комісій про результати виконання НДР за перше півріччя 2020 року. Доповідачі: Голови проблемних комісій

2. Інформація про стан патентно-ліцензійної роботи в інституті. Доповідач: Гирявенко О.Я.

4. Звіт голови Комітету з питань біоетики інституту за 2020 рік. Доповідач: Соколова Л.К.

 Липень

1. Про підготовку науково-практичної конференції Науково-практична конференція "Сучасні питання клінічної ендокринології", м. Львів, 7-8 жовтня 2020 р. (м. Київ) Доповідач: Тронько М.Д.

2. Аналіз та перспективи використання позабюджетних коштів в інституті. Доповідачі: Рибальченко Л.І., Демченко М.П.

3. Підготовка інституту до осінньо-зимового періоду. Доповідач:

4. Інформація про проведення атестації наукових співробітників інституту у 2020 р. Доповідач:  Ковзун О.І.

5. Обговорення та затвердження змісту журналу «Ендокринологія» №3 за 2020 р. Доповідач: Гирявенко О.Я.

Вересень

1. Про підготовку науково-практичної конференції науково-практичній конференції «Пріоритетні проблеми ендокринної хірургії», жовтень 2020 року (м. Київ) Тронько М.Д.

2. Інформація про виконання рішень, постанов  Вченої ради. Ковзун О.І.

3. Стан метрологічного забезпечення виконання НДР. Головний інженер інституту

4. Інформація про хід впровадження наукових розробок інституту в практику охорони здоров’я. Гирявенко О.Я.

 Жовтень

1. Звіт голови комісії з перевірки стану підготовки аспірантів та ефективності аспірантури. Голова комісії Ковзун О.І.

2. Звіт про використання комп’ютерної техніки та дорогоцінного обладнання в інституті. Головний інженер інституту

3. Затвердження складу та плану роботи контрольних проблемних комісій з перевірки виконання НДР у  2020 р. Ковзун О.І.

 Листопад

1. Звіти голів контрольних проблемних комісій про результати виконання НДР у 2020 р Голови комісій

2. Звіт відділу кадрів про трудову дисципліну, ведення відповідних документів та посадових інструкцій в підрозділах інституту, виконання наказів директора інституту. Передеріна Є.В.

3. Про результати наукової співпраці з науковими установами НАН і НАМН України. Ковзун О.І.

4. Про хід виконання плану науково-практичних конференцій в  лабораторіях, відділеннях інституту. 5. Керівники структурних підрозділів

6. Обговорення та затвердження змісту журналу «Ендокринологія» № 4 за 2020 р. Гирявенко О.Я.

 Грудень

1. Обговорення та затвердження звіту про наукову та  клінічну діяльність, підготовку кадрів у 2020 році. Ковзун О.І.

2. Звіт про виконання плану впроваджень наукових досліджень в практику охорони здоров’я та плану організаційно-методичної роботи інституту. Гирявенко О.Я

3. Звіт про міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво у 2020 році. Терещенко В.П.

4. Обговорення та затвердження тематики наукових доповідей співробітників інституту з сучасних та перспективних проблем медичної науки на засіданнях Наукових рад при НАМН на 2020 р. Ковзун О.І.