Структура ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»

1.АДМІНІСТРАЦІЯ ІНСТИТУТУ

  • Директор
  • Заступник директора з наукової роботи
  • Головний лікар
  • Заступник головного лікаря
  • Вчений секретар
  • Заступник директора з економічних питань
  • Заступник директора із загальних питань
  • Головний бухгалтер
  • Начальник штабу ЦО

2. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

2.1 Бухгалтерія
2.2 Планово-економічний відділ
2.3 Відділ кадрів
2.4 Канцелярія

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПІДРОЗДІЛИ

3.1 КЛІНІЧНІ ПІДРОЗДІЛИ

3.1.1 Відділ діабетології
Відділення клінічної діабетології
3.1.2 Відділ дитячої ендокринної патології
Відділення дитячої ендокринної патології
3.1.3 Відділ загальної ендокринної патології
Відділення загальної ендокринної патології
3.1.4 Відділ хірургії ендокринних залоз
Відділення хірургії ендокринних залоз
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
3.1.5 Відділ клінічної фармакології та фармакотерапії ендокринних захворювань
Відділення клінічної фармакології
3.1.6 Відділення клінічної андрології
3.1.7 Відділ з питань медичних наслідків аварії на ЧАЕС і міжнародних відносин
3.1.8 Відділ епідеміології ендокринних захворювань
3.1.9 Група детоксикації та квантової гемокорекції
3.1.10 Відділення променевої терапії з відкритими джерелами випромінювання
3.1.11 Фізіотерапевтичне відділення
3.1.12 Консультативна поліклініка

3.2 ДІАГНОСТИЧНІ ПІДРОЗДІЛИ

3.2.1 Відділ функціональної діагностики
3.2.2 Відділ променевої діагностики та радіойодотерапії
3.2.3 Відділення ультразвукової діагностики
3.2.4 Клініко-діагностична лабораторія
3.2.5 Гормональна лабораторія

3.3 ПІДРОЗДІЛИ ЛАБОРАТОРНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.3.1 Відділ фундаментальних та прикладних проблем ендокринології
3.3.2 Відділ ендокринології репродукції і адаптації
3.3.3 Лабораторія гормональної регуляції кровотворення
3.3.4 Лабораторія морфології ендокринної системи
Патологоанатомічне відділення
3.3.5 Лабораторія ендокринної регуляції імуногенезу
3.3.6 Експериментально-відтворювальний відділ

4. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ

4.1 Науково-організаційний відділ
Організаційно-методичний відділ

5. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ

5.1 Бібліотека

6. ПІДРОЗДІЛИ ЗАГАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1 Загально-клінічний персонал
6.2 Приймальне відділення
6.3 Стерилізаційне відділення
6.4 Аптека

7. ГОСПОДАРЧИЙ ПІДРОЗДІЛ

7.1 Інженерно-технічний відділ
7.2 Відділ маркетингу та тендерних процедур
7.3 Господарча частина