Кафедра ендокринології

м. Київ, вул. Вишгородська, 69 Тел. +380 (44) 431-02-47, 430-36-94, Факс 464-18-73

Завідувач кафедри: доктор мед. наук, професор ТРОНЬКО Микола Дмитрович, член- кореспондент НАН та академік НАМН України, віце-президент НАМН України.

Тронько Микола Дмитрович — академік Національної Академії медичних наук України за спеціальністю «радіаційна ендокринологія» (2010 р.), член-кореспондент НАН України за спеціальністю «радіаційна медицина» (1992 р.), віце-президент НАМН України (2016), доктор медичних наук (1984 р.), професор (1989 р.), Заслужений діяч науки і техніки України(1994 р.), лауреат премій: ім. 0.0. Богомольця (1989 р.), Державної премії України в галузі науки і техніки (2007 р.), ім. В. П. Комісаренка НАН України в галузі патофізіології, клінічної і експериментальної ендокринології (2008 р.), японської меморіальної премії імені доктора Nagai (2013). Працює на кафедрі з 1992 р. Багато років очолює з української сторони роботу Українсько-американського Чорнобильського проекту з вивчення довготривалого впливу аварії на захворювання щитовидної залози. Автор більш ніж 500 статей, на які тільки з 2008 р. по 2013 р. системою Google Academia зареєстровано 968 посилань, а h- індекс цитування дорівнює 22. Автор 36 монографій, 34 Деклараційних патентів на винаходи та авторських свідоцтв. Підготував 8 докторів та 11 кандидатів наук. Тронька М.Д. обрано Президентом Асоціації ендокринологів України, віце-президентом Української діабетичної федерації, членом Наукової ради Президії НАМН України з теоретичної та профілактичної медицини, співголовою Експертної комісії з лікарських засобів для лікування ендокринних захворювань Державного фармакологічного Центру МОЗ України, членом Вченої ради МОЗ України, головою спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності «ендокринологія», членом Європейської та Американської асоціацій з вивчення цукрового діабету, членом Європейської тиреоїдної асоціації, головним редактором журналу «Ендокринологія», членом редколегій багатьох вітчизняних і закордонних журналів.