Викладачі кафедри

    Лучицький Євген Васильович

Доктор медичних наук, професор. Завідувач відділу патології статевих залоз ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України», професор кафедри ендокринології НМАПО ім. П.Л.Шупика. Віце-президент Української асоціації ендокринологів, член спеціалізованої вченої ради Д.26.558.01 в ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім..В.П.Комісаренка НАМН України по захисту дисертацій зі спеціальності 14.01.14 “ендокринологія”, заступник головного редактора журналу «Андрология и сексуальная медицина» (Україна), член редколегій журналів «Ендокринологія», «Міжнародного ендокринологічного журналу», «Andrologia» (Болгарія). Дійсний член Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD), почесний член науково-практичної асоціації андрологів Болгарії, голова наукової ради Української міждисциплінарної асоціації «Чоловіче здоров’я».

  Науменко Володимир Гаврилович

Кандидат медичних наук (1984), вчене звання – доцент (1997).  Лікар вищої категорії, педагогічний стаж – 23 ріку, працює на кафедрі з часу її заснування.  Автор 75 публікації. Член асоціації ендокринологів України, Європейського товариства дослідників цукрового діабету (EASD). Наукові інтереси: діагностика та лікування хронічних ускладнень цукрового діабету, зокрема діабетичної нефропатії.

   Пилипенко Вікторія Миколаївна

Кандидат медичних наук (1993), доцент (2010). Викладає у НМАПО імені П.Л. Шупика з  1992 р., спочатку на кафедрі генетики, а з 1996 р. на кафедрі  ендокринології. Автор 54 друкованих наукових праць у фахових вітчизняних та  іноземних виданнях. Лікар вищої категорії за фахом  “Ендокринологія” та “дитяча ендокринологія”. Практикує також як ендокринолог-генетик. Спеціальні наукові інтереси: вроджені ендокринні синдроми, гіпоталамо-гіпофізарна патологія, вроджена патологія наднирникових залоз.

 

   Самсон Оксана Ярославівна

Кандидат медичних наук (2001), старший науковий співробітник (2007). Працює на кафедрі на посаді доцента з 2011 року. Досвід клінічної роботи у галузі дитячої ендокринології  25 р.,  автор 80 наукових праць.

Спринчук Наталя Андріївна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології НМАПО ім. П.Л.Шупика. Завідуюча відділенням дитячої ендокринної патології ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН УкраЇни, провідний науковий співробітник.

    Халангот Микола Дмитрович

Доцент (1999 р),  д-р мед. н. (2009), лікар вищої категорії (1998).  Досліджував автоімунну патологію щитоподібної залози,  з 1998 - епідеміологію цукрового діабету в Україні.  Член асоціації ендокринологів України, Європейського товариства дослідників цукрового діабету (EASD), Європейської групи первинного лікування цукрового діабету (PCD Europe), Европейської групи дослідження епідеміології діабету (EDEG)  http://edeg.intelliopen.hu/ .

Брав участь у епідеміологічному аналізі  Українського реєстру хворих на цукровий діабет та у міжнародних проектах, що стосувалися оцінки лікування та профілактики цукрового діабету: The European EUCCLID pilot study on care and complications in an unselected sample of people with type 2 diabetes in primary care; Development and Implementation of a European Guideline and Traning Standarts for the Diabetes Prevention – The IMAGE project. Розроблені в межах цього проекту рекомендації щодо профілактики ЦД2, створені за участю експертів з 20 країн Європи http://www.image-project.eu/  .

Працює на кафедрі з 2011 р. Автор кількох наукових статей, на які  системою Google Scholar зареєстровано  692 посиланя, індекс цитування дорівнює 8 (25.03.15).

 Багаторазовий рецензент журналів Diabetes Care, Cardiovascular Diabetology, Central European Journal of Medicine та ін. Член редакційної колегії  Edorium Journal of Endocrinology  http://www.edoriumjournalofendocrinology.com/editorial-board.php

Бельчина Юлія Богуславівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри ендокринології НМАПО ім. П.Л. Шупика (2007). Автор 15 друкованих наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях. Лікар першої категорії за фахом   “Ендокринологія”.