Лабораторія ендокринної регуляції імуногенезу

Завідувач — Замотаєва Галина Анатоліївна канд. біол. наук, ст. наук, співробітник

 

Першим керівником лабораторії була доктор мед. наук, проф. Валуєва Т. К., а з 1986 по 2000 рік — доктор мед. наук, проф., лауреат Державної премії України — Чеботарьов В.Ф.

Основний напрямок наукової роботи — вивчення ролі імунологічних чинників в етіології та патогенезі ендокринних захворювань.

Проводиться моніторинг імунологічного статусу у дітей та дорослих, хворих на доброякісні та злоякісні новоутворення щитовидної залози, в процесі комплексного лікування. Досліджується роль імунних чинників в етіології та патогенезі цукрового діабету. Досліджується механізм дії імуномодуляторів, розробляється та експериментально обґрунтовується використання імуномодуляторів при імунодефіцитних станах різного генезу. Визначаються фенотипові характеристики лімфоцитів та їх функціональна активність, активність природних клітин-кілерів та фагоцитів, ендокринна функція тимуса, вміст імуноглобулінів, циркулюючих імунних комплексів та інтерлейкінів у крові, інтенсивність репарації ДНК лімфоцитів.

У роботі використовуються сучасні методи дослідження: проточна цитометрія, спектрофотометрія, реакція бласт-трансформації лімфоцитів і репаративний сілнтез ДНК із застосуванням радіоактивного тимідину та інші імунологічні, імуногістохімічні, цитологічні, та культуральні методи.

Особлива увага приділяється створенню моделі післярадіаційного імунодефіциту, спричиненого інкорпорацією йоду-131, а також розробленню оригінальних методів його корекції.

В рамках виконання державної програми «Цукровий діабет» розробляється доцільність визначення імунологічного статусу дітей групи ризику як одного з додаткових критеріїв оцінки вірогідності захворювання на Інсулінзалежний цукровий діабет.

За останні 10 років опубліковано біля 100 наукових робіт, захищено 3 кандидатські дисертації, отримано 3 авторських свідоцтва.