2016

21 жовтня 2016

Науково-практична конференція "Епідеміологія, профілактика, діагностика та лікування ускладнень цукрового діабету"

21 жовтня 2016 року

Відкрив конференцію Президент Асоціації ендокринологів України, директор ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України”, академік НАМН, член-кореспондент НАН України,  Віце-президент НАМН України, професор М.Д. Тронько. Він присвячив свою промову  дискусійним питанням лікування хворих на цукровий діабет.

В своєму вступному слові він зазначив, що в сучасній медицині проблема цукрового діабету  є однією з найбільш пріоритетних і соціально значущих. Прогресивне збільшення кількості хворих на цукровий діабет на сьогоднішній день набуло характеру пандемії. Крива щорічного збільшення кількості хворих на цукровий діабет 2 типу (на 100 000 населення України) і крива щорічного приросту відсотка пацієнтів з ожирінням майже паралельні. Статистична обробка отриманих даних продемонструвала, наявність позитивної кореляція між даними нозологіями, що підтверджує провідну роль ожиріння як одного з ключових чинників патогенезу цукрового діабету типу 2.

З цікавою доповіддю "Ожиріння і інсулінорезистентність - патогенетична основа ЦД та його ускладнень" виступила Орленко В.Л., керівник науково-консультативного відділу амбулаторно-профілактичної допомоги хворим з ендокринною патологією Інституту ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка В.П.
      Вона розповіла про актуальність проблеми ожиріння і сучасних підходах до його лікування. Більш 1,9 млрд дорослих людей мають надлишкову масу тіла, з них понад 600 млн страждають ожирінням. З 1980 року число осіб з ожирінням як мінімум подвоїлося. До сучасних стратегій зниження ваги відносяться: дієтотерапія, підвищення фізичної активності, поведінкова терапія, фармакотерапія, ряд спеціальних хірургічних втручань. Говорячи про фармакотерапію, доповідач підкреслила, що препарати, схвалені для тривалого застосування, слід використовувати як частину комплексної програми зниження ваги поряд з дієтою і підвищенням фізичної активності. Для зниження всмоктування харчових жирів в кишечнику в світі активно застосовується орлістат. Володіючи ефективністю щодо зниження ваги і його подальшої підтримки, він одночасно позитивно впливає на ліпідний спектр плазми крові. Із сучасних підходів, які застосовуються для лікування і профілактики ЦД 2 типу у хворих на ожиріння, доповідач виділила фармакологічну регуляцію рівня глюкагоноподобного пептиду-1. Останній, поряд з гіпогликемічним ефектом, викликає затримку випорожнення шлунка, знижує апетит і прискорює відчуття насичення, що призводить до зниження кількості їжі і, відповідно, калорій, споживаних людиною.


      Попова В.В.

Иммунологические аспекты СД 2 типа и ожирения

  Корпачев В.В.

«Золота пропорція» в діабетології.
     Соколова Л.К.

Современная сахароснижающая терапия. Новые перспективы или прежние сомнения?

 

Полторак В.В.

Патогенетичні засади призначення ранньої інсулінотерапії за цукрового діабету 2 типу


     Корпачева-Зинич Л.В.

Инсулинотерапия и кардиобезопасность: две стороны одной медали