2015

23–24 квітня 2015

Інноваційні технології в сучасній клінічній ендокринології, Київ

в м. Київ 23-24 квітня 2015 р. відбулась науково-практична конференція  присвячена 50-річчю заснування ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

«Інноваційні технології в сучасній клінічній ендокринології»    

 

Вступне слово Президента Асоціації ендокринологів України,  директора  ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  ім. В.П. Комісаренка НАМН України» Тронька М.Д.

Сучасні методи діагностики і лікування цукрового діабету 1 та 2 типу  Орленко В.Л.

Сучасні підходи до лікування хворих на цукровий   діабет  з високим серцево-судинним ризиком   Соколова Л.К.

 

Алгоритм доклінічної діагностики цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків Попова В.В.


Сателіт компанії НОВАРТІС: Інновації в лікуванні хвороби Іценка-Кушинга  Кваченюк А.М.

Новітні технології в лікуванні цукрового діабету у дітей Спринчук Н.А.

 

Сучасні уявлення щодо ролі нирок в гомеостазі глюкози Ковзун О.І.

Перспективи інформатизації високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам в хірургічній ендокринології  Болгов М.Ю.

 

Програма конференції (PDF)