2014

20–22 жовтня 2014

VIII З’їзд Асоціації ендокринологів України


 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

   VIII З’ЇЗДУ ЕНДОКРИНОЛОГІВ УКРАЇНИ

(20 – 22 жовтня 2014 р., м. Київ)


Учасники VIII з’їзду Асоціації ендокринологів України, заслухавши програмну доповідь Президента Асоціації ендокринологів України та доповіді провідних фахівців в області клінічної та експериментальної ендокринології констатують, що за звітний період, який пройшов  після VII з’їзду ендокринологів України (травень, 2007 р., Київ), досягнуто певних результатів у вивченні фундаментальних та прикладних проблем ендокринології.

VIII з’їзд Асоціації ендокринологів України постановляє:

- Клопотати перед державними структурами про надання Асоціації ендокринологів України статусу професійного об'єднання науковців та практикуючих лікарів з відповідними повноваженнями. Прискорити розробку та затвердити нормативні документи щодо розширення додаткових функцій Асоціації ендокринологів України, в першу чергу в проведенні атестації лікарів-ендокринологів, розробці стандартів і протоколів діагностики та лікування ендокринних захворювань, ліцензуванні, сприянню проведення апробацій та впроваджень нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, оцінці їхньої медичної, соціальної та економічної ефективності.

- Активізувати роботу з виконання основних заходів щодо реалізації Комплексної державної програми “Цукровий діабет” на 2014-2018 роки, концепція якої розглядається в МОЗ та НАМН України. Проводити заходи з раннього виявлення цукрового діабету та його ускладнень

- Продовжити  скринінг йододефіциту в регіонах України та сприяти активізації роботи з профілактики та лікування йодозалежних захворювань.

- Оптимізувати ліжковий фонд залежно від потреб лікування хворих з ендокринною патологією, сприяти розширенню штатних посад лікарів-ендокринологів у сільській місцевості. Продовжувати роботу з організації лікувально-діагностичних кабінетів (діабетична стопа, кабінет офтальмолога, кабінет навчання хворих самоконтролю) при обласних, міських та районних лікувальних закладах. Подальше проведення скринінгового медичного обстеження осіб, яким на час аварії було 0-18 років, як груп ризику у плані виявлення новоутворень щитовидної залози.

- Розробити та впровадити механізм забезпечення хворих на цукровий діабет в Україні препаратами інсуліну. Пріоритетним вважати подальше забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну вітчизняного виробництва,

- Розробити систему безплатного забезпечення ліками дітей, підлітків та дорослих із такими захворюваннями, як нецукровий діабет, патологія росту, передчасний статевий розвиток, хронічна надниркова недостатність

- Сприяти розвитку репродуктивної ендокринології з урахуванням демографічної ситуації в Україні.

- Створити при Правлінні АЕУ комітети за такими напрямами:

         - фундаментальні дослідження

         - цукровий діабет

         - патологія щитовидної залози та загальна ендокринологія

         - дитяча ендокринологія

         - репродуктивна ендокринологія

         - ендокринна хірургія. 
 

 Повний текст резолюції

Програма конференції (176.50 K)